Sala konferencyjna
17:0017:10
Rozpoczęcie i wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
10 min
17:1019:25
Postępowanie o założeniu radykalnym
135 min

17:10 - 17:25

Systemowe leczenie przedoperacyjne dr hab. n. med. Michał Jarząb

17:25 - 17:50

Leczenie chirurgiczne prof. UZ, prof. WSZUiE dr hab. n. med. Dawid Murawa

17:50 - 18:00

Dyskusja

18:00 - 18:05

Przerwa

18:05 - 18:25

Systemowe leczenie uzupełniające dr hab. n. med. Barbara Radecka

18:25 - 18:40

Radioterapia prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Anna Niwińska

18:40 - 18:50

Dyskusja

18:50 - 18:55

Przerwa

18:55 - 19:20

Wykład sponsorowany firmy Roche
Standardy okołooperacyjnego leczenia HER2+ raka piersi
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

19:20 - 19:25

Dyskusja
19:2520:20
Postępowanie o założeniu paliatywnym
55 min

19:25 - 19:40

Chemioterapia prof. CMKP dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

19:40 - 19:55

Hormonoterapia dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

19:55 - 20:10

Terapie celowane prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

20:10 - 20:20

Dyskusja
20:2020:25
Zakończenie
5 min
Copyrights © 2021 Via Medica